Indien u dieren houdt kunt u geconfronteerd worden met controles op het gebied van de Wet Dieren. Het kan daarbij gaan om controles die zien op het dierenwelzijn of op de naleving van specifieke voorschriften uit bijvoorbeeld de Wet dieren. Die controles worden uitgevoerd door verschillende handhavende instanties, zoals de NVWA en de LID. Deze handhavers werken onder verantwoordelijkheid van verschillende overheidsinstanties. Indien de controleurs menen dat er iets niet in orde is, kan een last onder bestuursdwang worden opgelegd. Het maakt daarbij niet uit of u een particuliere hobbymatige dierenhouder bent of een professionele dierenhouder. Een dergelijke last kan bijvoorbeeld inhouden dat opgedragen wordt om de verblijven van de dieren anders in te richten of de dieren op een andere wijze te verzorgen. Als u een dergelijke last krijgt en u bent het er niet mee eens, is het aan te bevelen om direct contact op te nemen met een advocaat. Een dergelijke last kan namelijk verstrekkende gevolgen hebben. Bij het niet voldoen aan die last, kan de overheidsinstantie die de last oplegt zelf tot toepassing van bestuursdwang overgaan. Zij gaan dan zelf de gelaste maatregelen uitvoeren. Dit kan zelfs tot resultaat hebben dat uw dieren worden meegenomen. Dat is op zichzelf natuurlijk al erg genoeg, maar daar komt nog bij dat de kosten van die toepassing van bestuursdwang op u verhaald kunnen worden. Die kosten lopen zeer snel op. Ter illustratie; bij inbeslagname van koeien wordt circa 10 euro per dag per koe aan opvangkosten gerekend. Dit zijn dan alleen de opvangkosten, daar komen vervoerskosten, dierenartskosten, etc. nog bij. Indien het om grotere aantallen dieren gaat, kunnen die kosten binnen enkele weken dus al tienduizenden euro’s bedragen.

De overheid moet de hoogte van de kosten bij besluit vaststellen en ook in dat besluit kenbaar maken waarom het redelijk is dat die kosten op u worden verhaald. Het kan dus zijn dat de eerdere last onder bestuursdwang wel terecht is opgelegd of dat daartegen niet is geprocedeerd, maar dit maakt niet dat het kostenverhaal ter uitvoering van die last dan ook gelijk rechtmatig is, hiertegen kan apart worden geprocedeerd. Een mooi voorbeeld daarvan biedt de uitspraak van het College van Beroep (CBB) van 10 april 2017, in een zaak van Jaap Baar. Het CBB verklaarde in die uitspraak het beroep tegen de last onder bestuursdwang ongegrond, de overheid (in dit geval de Staatssecretaris van Economische Zaken) had terecht een aantal maatregelen gelast die zagen op de verzorging van een groot aantal schapen. Ook stond vast dat een deel van die maatregelen niet of niet voldoende was uitgevoerd. Daarom mocht de overheid tot toepassing van bestuursdwang overgaan. Het CBB overwoog echter, naar aanleiding van hetgeen in beroep was aangevoerd, dat het daarbij te ver ging om direct alle schapen mee te voeren. Eerst had onderzocht moeten worden of met minder ingrijpende maatregelen kon worden volstaan. Het kostenbesluit, ter hoogte van € 74.226,63, werd vernietigd, die kosten hoefden dus niet betaald te worden. Inmiddels is naar aanleiding van deze uitspraak, waar dus in staat dat de schapen niet meegenomen hadden mogen worden, ook een schadevergoeding toegekend aan de eigenaar, omdat hij de schapen niet meer terug kon krijgen.

In navolging van deze uitspraak is afgelopen week in een bezwaarprocedure voor een andere cliënt een kostenbesluit van ruim € 45.000,-, dat zag op de inbeslagname van een aantal koeien, vernietigd. Ook in deze zaak omdat eerst naar minder ingrijpende maatregelen gekeken had moeten worden, in plaats van gelijk tot het meenemen van de koeien over te gaan. De cliënt in deze zaak had al een bedrag van circa 30.000 euro betaald om de koeien terug te krijgen. Dat bedrag krijgt hij dus terug.

Kortom, ook al is de last terecht opgelegd, dat betekent niet automatisch dat u ook voor alle kosten aansprakelijk bent. Neem dan ook altijd contact op met een advocaat wanneer u met een last onder bestuursdwang of met een kostenbesluit wordt geconfronteerd.

Laatste nieuws

Vrijspraak cold case kofferbakmoord Oostvoorne

25 november 2022

Bij arrest van 10 november 2022 heeft het gerechtshof te Den Haag de verdachte van de moord op Caroline van Toledo op 3 september 2005 vrijgesproken. … Lees meer

Verdachte steekpartij Weimarstraat vrijgelaten

30 april 2020

De verdachte van de fatale steekpartij in de Weimarstraat in Den Haag op 18 april 2020 is door de rechtbank vrijgelaten. Onze cliënt zat sinds zijn aa … Lees meer

Update dienstverlening Hoogendam Advocaten

17 maart 2020

Gelet op de recente ontwikkelingen achten wij ons genoodzaakt om zo veel als mogelijk vanuit huis te werken. De bezetting op kantoor zal gedurende dez … Lees meer

Sdu blog: De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

27 januari 2020

Op 23 december 2019 verscheen op de website van Sdu de nieuwste blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: ‘De tissuepapers: emoties in de … Lees meer

Column BijzonderStrafrecht: Nieuwe ATV-richtlijnen voor fiscale- en douanedelicten op Curaçao

22 september 2019

Op 10 september jl. verscheen op de website van BijzonderStrafrecht een gezamenlijke column van Steven Oosterhof en onze kantoorgenoot Marlies Loenen. … Lees meer

Pieter Hoogendam over aankondiging OM verbod motorclub Caloh Wagoh

16 augustus 2019

In Trouw is deze week aandacht besteed aan het aanpakken van motorclubs door het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie werkt bij deze ‘integral … Lees meer