Op 30 juni 2016 deed het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) uitspraak in een door mr. Jaap Baar aangespannen voorlopige voorziening. De zaak draaide om een aantal bestuursrechtelijk in bewaring genomen paarden, vanwege vermeende overtredingen van de Wet Dieren. Voor die overtredingen werden de eigenaar van de paarden en diens partner aangeschreven. Het CBB wees het verzoek voor beide cliënten toe.

Ten aanzien van de eigenaar van de paarden werd overwogen dat een deel van de gestelde overtredingen onvoldoende was onderbouwd, daarvoor zou dan ook niet zonder meer een last kunnen worden opgelegd. Daarnaast overwoog de voorzieningenrechter dat aan het besluit gebreken kleven, waarvan niet zonder meer valt in te zien dat die geheel of gedeeltelijk bij beslissing op bezwaar kunnen worden hersteld. Om die reden werd ten aanzien van de eigenaar van de paarden het verzoek toegewezen. Ten aanzien van zijn partner, die de paarden slechts af en toe verzorgde, deelde de voorzieningenrechter het standpunt dat niet bleek dat zij als houder van de paarden was aan te merken en dat daarom geen last aan haar kon worden opgelegd. Ook de aan haar opgelegde last werd daarom geschorst. De uitspraak heeft tot gevolg dat de paarden per direct terug konden, onder voorwaarde dat een behandelplan werd gemaakt voor de vastgestelde Droes (een paardenziekte). De uitspraak is hier terug te lezen.

Het komt de laatste jaren steeds vaker voor dat tot in bewaring neming van dieren wordt overgegaan, zo blijkt uit cijfers van de NVWA. De kosten van de opvang worden in veel gevallen op de houder van de dieren verhaald. Deze kosten kunnen zeer hoog oplopen, zo wordt voor de opvang van een paard circa € 15,- per dag gerekend, exclusief vervoerskosten en kosten van medische verzorging. In deze zaak, waar het ging om slechts 9 paarden, bedragen de kosten van de enkele bewaring dus al gauw € 135,- per dag. Dit terwijl die in bewaring neming lang niet altijd terecht is. Het is dan ook zaak om in een zo vroeg mogelijk stadium contact met een advocaat op te nemen, bijvoorbeeld op het moment dat aan u een last onder bestuursdwang is opgelegd. Uw advocaat kan u dan adviseren welke maatregelen genomen kunnen worden om toepassing van bestuursdwang en in bewaring neming te voorkomen. Ook kan zo nodig tegen de last geprocedeerd worden. Ook als al wel tot in bewaring neming is overgegaan, kan middels een voorlopige voorziening getracht worden zo snel mogelijk teruggave te bewerkstelligen.

Bent u geconfronteerd met handhaving door de NVWA, de LID, de dierenpolitie of de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland? Of wenst u advies over hoe u kunt voorkomen dat tot handhaving wordt overgegaan? Neem dan contact op met mr. Jaap Baar.

Laatste nieuws

Vrijspraak cold case kofferbakmoord Oostvoorne

25 november 2022

Bij arrest van 10 november 2022 heeft het gerechtshof te Den Haag de verdachte van de moord op Caroline van Toledo op 3 september 2005 vrijgesproken. … Lees meer

Verdachte steekpartij Weimarstraat vrijgelaten

30 april 2020

De verdachte van de fatale steekpartij in de Weimarstraat in Den Haag op 18 april 2020 is door de rechtbank vrijgelaten. Onze cliënt zat sinds zijn aa … Lees meer

Update dienstverlening Hoogendam Advocaten

17 maart 2020

Gelet op de recente ontwikkelingen achten wij ons genoodzaakt om zo veel als mogelijk vanuit huis te werken. De bezetting op kantoor zal gedurende dez … Lees meer

Sdu blog: De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

27 januari 2020

Op 23 december 2019 verscheen op de website van Sdu de nieuwste blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: ‘De tissuepapers: emoties in de … Lees meer

Column BijzonderStrafrecht: Nieuwe ATV-richtlijnen voor fiscale- en douanedelicten op Curaçao

22 september 2019

Op 10 september jl. verscheen op de website van BijzonderStrafrecht een gezamenlijke column van Steven Oosterhof en onze kantoorgenoot Marlies Loenen. … Lees meer

Pieter Hoogendam over aankondiging OM verbod motorclub Caloh Wagoh

16 augustus 2019

In Trouw is deze week aandacht besteed aan het aanpakken van motorclubs door het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie werkt bij deze ‘integral … Lees meer