Betalende basis

Hoogendam Advocaten werkt met vaste uurtarieven. Het maken van vaste prijsafspraken behoort tot de mogelijkheden.

De tarieven van onze advocaten variëren van € 175,00 tot € 400,00 per uur, te vermeerderen met 21% BTW, en zijn afhankelijk van de aard en de spoedeisendheid van de zaak, alsmede de ervaring van de behandelend advocaat.

Pro deo rechtsbijstand

Indien uw inkomen te laag is om uw advocaat te kunnen betalen kunt u onder omstandigheden in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand, ook wel pro deo rechtsbijstand genoemd. Hoogendam Advocaten kan daartoe een aanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Aan de hand van uw sofinummer en uw inschrijfadres worden door de Raad voor Rechtsbijstand uw inkomens- en vermogensgegevens van twee jaar vóór de aanvraag bij de Belastingdienst opgevraagd. Op basis hiervan wordt beoordeeld of u inderdaad recht hebt op gefinancierde rechtsbijstand.

Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, zal de Raad voor Rechtsbijstand aan u een eigen bijdrage opleggen. Deze is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Actuele inkomensgrenzen en nadere informatie vindt u hier: http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen

Hoogendam Advocaten werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand. Dat betekent voor u dat wij u binnen enkele dagen kunnen informeren of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt en dat wij minder tijd kwijt zijn aan administratieve werkzaamheden met betrekking tot de gefinancierde rechtsbijstand. Zo kunnen wij u beter en sneller van dienst zijn.