In vakliteratuur geplaatste artikelen van advocaten van Hoogendam Advocaten

Annotatie bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2 mei 2016, NBSTRAF 2016/135

Voor de Nieuwsbrief Strafrecht (NBSTRAF), schreef Jaap Baar een annotatie bij een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 2 mei 2016. De annotatie is gepubliceerd in aflevering 8 van de nieuwsbrief, onder nummer 2016/135. In de noot wordt stilgestaan bij perikelen rond voorlopige hechtenis, met name of de gevangenneming kan worden bevolen van een verdachte die al voor andere feiten vast zit.

De annotatie is voor abonnees van de Nieuwsbrief Strafrecht digitaal te raadplegen.

Annotatie bij Rechtbank Rotterdam 23 februari 2016, Nieuwsbrief Strafrecht 2016/92

Voor de Nieuwsbrief Strafrecht (NBSTRAF), schreven Jaap Baar en Daan Cornelissen een annotatie bij de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 23 februari 2016. De annotatie is gepubliceerd in aflevering 4 van de nieuwsbrief, onder nummer 2016/92. In de noot wordt stilgestaan bij het verschil tussen zogenaamd derdenbeslag en anderbeslag. Vervolgens wordt op dat anderbeslag, waar in deze zaak sprake van is, nader ingegaan en wordt uiteengezet welk toetsingskader daarbij geldt. Ook wordt nog enige aandacht besteed aan het vertrouwensbeginsel.

De annotatie is voor abonnees van de Nieuwsbrief Strafrecht digitaal te raadplegen.

Geiten in de regen en ander dierenleed

J.L. Baar, ‘Geiten in de regen en ander dierenleed’, TBS&H 2016, aflevering 1, p. 19-27.

In de eerste editie van 2016 van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht en Handhaving (TBS&H) verscheen een artikel van Jaap Baar over artikel 2.2 lid 8 Wet Dieren.

Artikel 2.2 lid 8 Wet dieren bepaalt dat een dier niet de nodige zorg mag worden onthouden. Overtreding van deze norm kan zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk worden gehandhaafd. De ‘nodige zorg’ is echter een breed en vaag begrip. In het artikel wordt getracht aan dat begrip nader invulling te geven. Hoe kan nu worden vastgesteld of al dan niet de nodige zorg verleend is. Daartoe worden in de eerste plaats de wetssystematiek en wetsgeschiedenis besproken. Nu artikel 2.2 lid 8 Wet dieren een welzijnsbepaling is, wordt ook het welzijnsbegrip nader ingevuld. Vervolgens wordt het ‘nodige zorg’ begrip besproken aan de hand van jurisprudentie. Geconcludeerd wordt dat de vraag of de nodige zorg is verleend, in sterke mate wordt beantwoord aan de hand van het welzijn van het dier.

Het volledige artikel is (tegen betaling) ook online te vinden.

 

Eerdere publicaties

 1. Noot bij HR 7 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:899 2 november 2015

  Noot bij HR 7 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:899  in Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht, jaargang 1, editie 4, juni 2015, p. 183-186. In juni 2015 ver … Lees meer

 2. Conservatoir beslag en verhaalsfrustratie bij een klagende derde 2 november 2015

  Conservatoir beslag en verhaalsfrustratie bij een klagende derde in TPWS 2015/11 (mei 2015), p. 48-52. In juni 2015 publiceerden Jaap Baar en Daan Cor … Lees meer

 3. Recht op stukken, tips voor de verdediging 2 november 2015

  Recht op stukken, tips voor de verdediging in Advocatenblad 2014-12, p. 28. In het advocatenblad van december 2014 publiceerden Jaap Baar en mr. Verwe … Lees meer

 4. Onrechtmatig en onterecht binnentreden 2 november 2015

  ‘Onrechtmatig en onterecht binnentreden, de onwenselijke gevolgen van het niet sanctioneren van lichtzinnig politieoptreden’ in NJB 2014/360 (afl. 7, … Lees meer