Op dinsdag 9 mei 2017 hebben mr. P.J. Hoogendam en mr. D.J.G.J. Cornelissen de verdediging neergelegd in de zaak jegens Mark de J. Middels dit persbericht willen zij een nadere toelichting op hun beslissing geven.

Toelichting:

Iedere verdachte wordt voor onschuldig gehouden totdat het tegendeel is bewezen. In art. 6 EVRM wordt het recht op een eerlijk proces gegarandeerd. Dat houdt in dat een verdachte ook daadwerkelijk de kans moet krijgen om zich te verdedigen. De officier van justitie heeft via de recherche en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) al het door haar gewenste onderzoek kunnen verrichten. De verdediging beschikt echter niet over deze mogelijkheden en is hierbij afhankelijk van de rechtbank. Op de regiezitting van 28 november 2016 heeft de verdediging uitgesproken dat op forensisch vlak zo veel mogelijk onderzoek moet worden verricht.

Op 19 januari 2017 heeft de rechtbank naar aanleiding van de onderzoekswensen van de verdediging beslist dat er door diverse deskundigen onderzoek verricht moet worden. Met name voor het onderzoeksbureau Independent Forensic Services (IFS) was een voorname rol weggelegd om de auto van Mark, de kleding van het slachtoffer en tal van andere stukken aanvullend te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek (en enkele andere onderzoeken) zijn door allerlei niet aan de verdediging te wijten omstandigheden kort, zeer kort zelfs, voor de zitting aan alle partijen toegezonden.

De resultaten van het onderzoek van IFS liegen er niet om. Er zijn in de auto van cliënt, maar ook op de kleding van het slachtoffer en op andere sporen op de plaats delict DNA-kenmerken van een of meer onbekende(n) aangetroffen. Het gaat hier uiteraard niet om slechts één DNA-kenmerk, maar om vele kenmerken op veel verschillende relevante plaatsen. Om vast te stellen of deze DNA-kenmerken van een of meer onbekende daders zijn, is simpelweg méér onderzoek nodig. Het onderzoek in deze zaak was, in de optiek van de verdediging, simpelweg nog niet af.

De verdediging heeft er bij de rechter-commissaris en bij de rechtbank meermaals op aangedrongen dat het verdere onderzoek moet plaatsvinden en heeft gemotiveerd dat meer tijd nodig is om de onderzoeksresultaten te bestuderen en op waarde te schatten. Aan deze verzoeken is nimmer gehoor gegeven.

Bij aanvang van de zitting heeft de verdediging opnieuw verzocht om de zaak aan te houden en het nadere onderzoek uit te voeren. De rechtbank heeft dit verzoek afgewezen en heeft hierbij aangegeven dat eventuele onduidelijkheden en onderzoeksmogelijkheden aan de rapporterende deskundigen konden worden voorgelegd. Die deskundigen zijn op maandagmiddag resp. maandagavond gehoord.

De verdediging heeft uit de antwoorden van meerdere deskundigen de bevestiging gekregen dat onderzoek mogelijk is naar de persoon of personen achter de onbekende DNA-kenmerken. Op dinsdag 9 mei 2017 is het verzoek tot nader onderzoek andermaal onderbouwd. De rechtbank heeft dit verzoek afgewezen.

Als advocaat is onze taak onze cliënten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk te verdedigen en daarbij te zorgen dat een eerlijk proces wordt gewaarborgd. Het nadere onderzoek is in onze ogen essentieel voor een deugdelijke uitvoering van de verdediging en het verdere verloop van de strafzaak. Kennelijk hebben wij de rechtbank niet kunnen overtuigen van de noodzaak van het nadere onderzoek.

Om die reden hebben wij ons – na overleg en met instemming van cliënt – genoodzaakt gevoeld om de verdediging neer te leggen. Wij willen benadrukken dat dit geen beslissing is die wij lichtzinnig hebben genomen. Wij beseffen dat alle partijen, in het bijzonder de nabestaanden, een spoedige afwikkeling van deze zaak wensen. Dat geldt ook voor de verdediging. Het kan en mag echter niet zo zijn dat spoed de voorkeur krijgt boven zorgvuldigheid.

 

Laatste nieuws

Verdachte steekpartij Weimarstraat vrijgelaten

30 april 2020

De verdachte van de fatale steekpartij in de Weimarstraat in Den Haag op 18 april 2020 is door de rechtbank vrijgelaten. Onze cliënt zat sinds zijn aa … Lees meer

Update dienstverlening Hoogendam Advocaten

17 maart 2020

Gelet op de recente ontwikkelingen achten wij ons genoodzaakt om zo veel als mogelijk vanuit huis te werken. De bezetting op kantoor zal gedurende dez … Lees meer

Sdu blog: De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

27 januari 2020

Op 23 december 2019 verscheen op de website van Sdu de nieuwste blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: ‘De tissuepapers: emoties in de … Lees meer

Column BijzonderStrafrecht: Nieuwe ATV-richtlijnen voor fiscale- en douanedelicten op Curaçao

22 september 2019

Op 10 september jl. verscheen op de website van BijzonderStrafrecht een gezamenlijke column van Steven Oosterhof en onze kantoorgenoot Marlies Loenen. … Lees meer

Pieter Hoogendam over aankondiging OM verbod motorclub Caloh Wagoh

16 augustus 2019

In Trouw is deze week aandacht besteed aan het aanpakken van motorclubs door het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie werkt bij deze ‘integral … Lees meer

Handhaving dierenwelzijn: wat kan de NVWA?

26 juli 2019

Onlangs is er in het nieuws aandacht besteed aan de werkwijze en handhavingsmogelijkheden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NV … Lees meer