Rechtbank Den Haag heeft naar aanleiding van een door mr. D.J.G.J. Cornelissen ingediend klaagschrift ex art. 552a Sv het loonbeslag na indiening van het verzoek tot echtscheiding opgeheven.

Het Openbaar Ministerie heeft (conservatoir) loonbeslag gelegd in verband met een aangekondigde ontnemingsprocedure tegen de ex. Ondanks de nodige correspondentie met het Openbaar Ministerie, diende de rechter zich over deze kwestie te buigen.

In de lijn van het klaagschrift stelt de rechtbank vast dat uit art. 1:99, eerste lid, onder b, BW volgt dat indiening van een verzoek tot echtscheiding leidt tot ontbinding van de gemeenschap. Het loon is nieuw vermogen en maakt geen deel uit van de ontbonden gemeenschap.

De rechtbank stelt vast dat toekomstige eigendommen niet in de huwelijksgemeenschap vallen en dat de ex aldus niet mede-eigenaar is of wordt van het (toekomstig) loon. De algemene opvatting van het Openbaar Ministerie dat een scheiding an sich verhaalsfrustratie oplevert, deelt de rechtbank niet. Bovendien, zo overweegt de rechtbank met een blik op de civiele rechtspraak van de Hoge Raad (NJ 1998, 205), ‘verdienen schuldeisers geen bescherming in hun verwachtingen met betrekking tot de toekomstige baten van een gemeenschap, maar slechts ter zake van een voor hen nadelig uitvallende verdeling van die gemeenschap na de ontbinding daarvan.’

Het loonbeslag na de indiening van het verzoek tot echtscheiding is als onrechtmatig aangemerkt en kan dan ook niet langer worden gehandhaafd. Het klaagschrift is gegrond verklaard.

Hebt u vragen over beslag en/of wenst u een klaagschrift in te dienen, neem contact op met één van de specialisten van kantoor.

Laatste nieuws

Verdachte steekpartij Weimarstraat vrijgelaten

30 april 2020

De verdachte van de fatale steekpartij in de Weimarstraat in Den Haag op 18 april 2020 is door de rechtbank vrijgelaten. Onze cliënt zat sinds zijn aa … Lees meer

Update dienstverlening Hoogendam Advocaten

17 maart 2020

Gelet op de recente ontwikkelingen achten wij ons genoodzaakt om zo veel als mogelijk vanuit huis te werken. De bezetting op kantoor zal gedurende dez … Lees meer

Sdu blog: De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

27 januari 2020

Op 23 december 2019 verscheen op de website van Sdu de nieuwste blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: ‘De tissuepapers: emoties in de … Lees meer

Column BijzonderStrafrecht: Nieuwe ATV-richtlijnen voor fiscale- en douanedelicten op Curaçao

22 september 2019

Op 10 september jl. verscheen op de website van BijzonderStrafrecht een gezamenlijke column van Steven Oosterhof en onze kantoorgenoot Marlies Loenen. … Lees meer

Pieter Hoogendam over aankondiging OM verbod motorclub Caloh Wagoh

16 augustus 2019

In Trouw is deze week aandacht besteed aan het aanpakken van motorclubs door het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie werkt bij deze ‘integral … Lees meer

Handhaving dierenwelzijn: wat kan de NVWA?

26 juli 2019

Onlangs is er in het nieuws aandacht besteed aan de werkwijze en handhavingsmogelijkheden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NV … Lees meer