Naar aanleiding van een namens D.J.G.J. Cornelissen ingediend klaagschrift ex art. 552a Sv heeft de rechtbank bepaald dat cliënt het inbeslaggenomen geldbedrag terug moet krijgen. Anders dan het Openbaar Ministerie meent, is er geen sprake geweest van de situatie als bedoeld in art. 19 Invorderingswet.

Het OM heeft klassiek beslag gelegd op een geldbedrag. Op enig moment is dit geldbedrag aan de Belastingdienst ter beschikking gesteld in verband met een belastingschuld. Namens cliënt is een klaagschrift ex art. 552a Sv ingediend. Hierin is verwoord dat de betaling aan de Belastingdienst onrechtmatig is gebeurd, waardoor niet is komen vast te staan dat sprake is van een legitieme uitzondering (in de vorm van art. 19, derde lid, Invorderingswet) op de ‘normale strafvorderlijke beslagregels’.

De rechtbank heeft dit verweer gevolgd. Nu een aan cliënt betekend dwangbevel ontbreekt, is de betaling aan de Belastingdienst onrechtmatig. “Van een rechtsgeldige verrekening (als bedoeld in art. 19 Invorderingswet, toev. DC), zoals gesteld door de officier van justitie, is dan ook geen sprake.” De rechtbank heeft het klaagschrift gegrond verklaard en heeft daarbij teruggave gelast van het betreffende geldbedrag. Klik hier voor de geanonimiseerde beschikking.

Hebt u vragen over beslag, dan kunt u contact opnemen Daan Cornelissen of één van de andere gespecialiseerde strafrechtadvocaten.

Laatste nieuws

Verdachte steekpartij Weimarstraat vrijgelaten

30 april 2020

De verdachte van de fatale steekpartij in de Weimarstraat in Den Haag op 18 april 2020 is door de rechtbank vrijgelaten. Onze cliënt zat sinds zijn aa … Lees meer

Update dienstverlening Hoogendam Advocaten

17 maart 2020

Gelet op de recente ontwikkelingen achten wij ons genoodzaakt om zo veel als mogelijk vanuit huis te werken. De bezetting op kantoor zal gedurende dez … Lees meer

Sdu blog: De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

27 januari 2020

Op 23 december 2019 verscheen op de website van Sdu de nieuwste blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: ‘De tissuepapers: emoties in de … Lees meer

Column BijzonderStrafrecht: Nieuwe ATV-richtlijnen voor fiscale- en douanedelicten op Curaçao

22 september 2019

Op 10 september jl. verscheen op de website van BijzonderStrafrecht een gezamenlijke column van Steven Oosterhof en onze kantoorgenoot Marlies Loenen. … Lees meer

Pieter Hoogendam over aankondiging OM verbod motorclub Caloh Wagoh

16 augustus 2019

In Trouw is deze week aandacht besteed aan het aanpakken van motorclubs door het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie werkt bij deze ‘integral … Lees meer

Handhaving dierenwelzijn: wat kan de NVWA?

26 juli 2019

Onlangs is er in het nieuws aandacht besteed aan de werkwijze en handhavingsmogelijkheden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NV … Lees meer