Bij een cliënt van mr. Venneman was de bijstandsuitkering ingetrokken. De gemeente nodigde cliënt uit en hield cliënt een formulier voor. ‘Of cliënt dat even wilde tekenen zodat de gemeente in zijn woning kon kijken.’ Een reden of uitleg gaf de gemeente niet. Cliënt begreep niet goed wat er op het formulier stond en wilde zich hierover eerst laten adviseren. De gemeente stond dit niet toe en verscheurde het formulier. Vervolgens werd de uitkering van cliënt ingetrokken.

Namens cliënt heeft mr. Venneman bezwaar gemaakt. In het dossier zat niet het formulier dat cliënt te zien had gekregen. Wel zat er een ander formulier in dit dossier dat cliënt niet eerder gezien had. Via een geluidsopname kon cliënt aantonen dat er inderdaad een ander formulier was getoond. Verder bleek uit het dossier niet dat aan cliënt was uitgelegd wat de reden was voor het huisbezoek, namelijk een oude melding, en dat de werkwijze niet voldeed aan de eisen van ‘informed consent’.

Bovendien was er onvoldoende grond voor een huisbezoek. Het afleggen van een huisbezoek wordt namelijk aangemerkt als een ingrijpende inbreuk op de privacy van de belanghebbende. Uit vaste jurisprudentie van de CRvB blijkt dat een huisbezoek ter vaststelling of er recht op uitkering bestaat een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 8 EVRM en artikel 10 lid 1 van de Grondwet. Indien de bijzondere omstandigheden van het geval dit noodzakelijk maken, kan deze inbreuk echter gerechtvaardigd zijn. Voorwaarde is onder meer wel dat er een legitiem doel (EVRM) gediend wordt met het huisbezoek en dat het voor de vaststelling van het recht op uitkering noodzakelijk is. ‘Informed consent’ wil zeggen dat de toestemming tot binnentreden van belanghebbende berust op volledige en juiste informatie over reden en doel van het huisbezoek en de gevolgen in geval van weigering.

De gemeente heeft cliënt en mr. Venneman uiteindelijk gelijk gegeven. De gemeente was het er mee eens dat de melding die bij de gemeente bekend was onvoldoende reden vormde voor een huisbezoek. Ook was de aanleiding voor het huisbezoek niet met cliënt besproken zodat cliënt ten onrechte niet in de gelegenheid was om op de melding te reageren en de situatie te verhelderen en toe te lichten.

Wordt u ook geconfronteerd met een intrekking van uw uitkering of heeft u andere vragen, neem contact op met mr. Venneman.

Laatste nieuws

Vrijspraak cold case kofferbakmoord Oostvoorne

25 november 2022

Bij arrest van 10 november 2022 heeft het gerechtshof te Den Haag de verdachte van de moord op Caroline van Toledo op 3 september 2005 vrijgesproken. … Lees meer

Verdachte steekpartij Weimarstraat vrijgelaten

30 april 2020

De verdachte van de fatale steekpartij in de Weimarstraat in Den Haag op 18 april 2020 is door de rechtbank vrijgelaten. Onze cliënt zat sinds zijn aa … Lees meer

Update dienstverlening Hoogendam Advocaten

17 maart 2020

Gelet op de recente ontwikkelingen achten wij ons genoodzaakt om zo veel als mogelijk vanuit huis te werken. De bezetting op kantoor zal gedurende dez … Lees meer

Sdu blog: De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

27 januari 2020

Op 23 december 2019 verscheen op de website van Sdu de nieuwste blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: ‘De tissuepapers: emoties in de … Lees meer

Column BijzonderStrafrecht: Nieuwe ATV-richtlijnen voor fiscale- en douanedelicten op Curaçao

22 september 2019

Op 10 september jl. verscheen op de website van BijzonderStrafrecht een gezamenlijke column van Steven Oosterhof en onze kantoorgenoot Marlies Loenen. … Lees meer

Pieter Hoogendam over aankondiging OM verbod motorclub Caloh Wagoh

16 augustus 2019

In Trouw is deze week aandacht besteed aan het aanpakken van motorclubs door het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie werkt bij deze ‘integral … Lees meer