Onlangs is er in het nieuws aandacht besteed aan de werkwijze en handhavingsmogelijkheden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA houdt toezicht op het welzijn bij bedrijfsmatige houders van dieren. Jaarlijks worden ruim 500 sancties aan bedrijfsmatige houders opgelegd. Bedrijven waar ernstige of herhaalde misstanden zijn vastgesteld, worden geconfronteerd met verscherpt toezicht van de NVWA.

NVWA-inspecteurs gaan bij bedrijven langs. Soms staan ze alleen op de stoep, soms is de politie erbij. De NVWA kan maatregelen nemen als zij meent dat het dierenwelzijn of de gezondheid van dieren in het geding is. Voor de handhaving geeft de wet de NVWA vergaande bestuursrechtelijke en strafrechtelijke mogelijkheden.

Bestuursrechtelijke handhaving

Indien er door een inspecteur van de NVWA een overtreding wordt vastgesteld, kunnen er verschillende dingen gebeuren. Zo kan ingevolge het interventiebeleid een schriftelijke waarschuwing volgen, maar kan er ook een bestuurlijke boete worden opgelegd. Ook kan de NVWA kiezen voor het opleggen van een herstelmaatregel zoals een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom.

Naast herstelmaatregelen en bestraffende maatregelen kan de NVWA bij ernstigere gevallen vergaande maatregelen nemen zoals het meevoeren van de dieren naar een opslaghouder. Dit kan met spoedbestuursdwang. Ook kan het niet-naleven van de dierenwelzijnswetgeving gevolgen hebben voor een – door het bedrijf te ontvangen – landbouwsubsidie.

Strafrechtelijke aanpak

De NVWA kan, zoals gezegd, ook strafrechtelijk optreden tegen ernstige of herhaalde  dierenwelzijnsovertredingen. Bij het strafrechtelijk traject maakt de NVWA – in de regel op basis van de bevindingen van een ingevlogen NVWA-dierenarts – een proces-verbaal op en stuurt dit in naar het Openbaar Ministerie. De toezichthouders van de NVWA werken sinds eind vorig jaar intensiever samen met het Openbaar Ministerie in een pilot. Dat leidt er in de praktijk toe dat sneller wordt overgegaan tot strafrechtelijke vervolging.

De officier van justitie kan in het kader van een strafzaak dieren in beslag nemen en kan ook een houdverbod eisen (zie bijvoorbeeld het nieuwsbericht van het Openbaar Minister van 11 april 2019).

Actieve openbaarmaking inspectieresultaten bedrijven

Los van de eerder genoemde bestuursrechtelijke én strafrechtelijke handhaving, kunnen bedrijven ook te maken krijgen met openbaarmaking van inspectieresultaten. De NVWA kan de namen van de bedrijven en de inspectieresultaten namelijk onder bepaalde omstandigheden openbaar maken. Op de website van de NVWA worden bedrijven geïnformeerd over de juridische aspecten van openbaarmaking. Juridische bijstand van een gespecialiseerde advocaat is nodig om adequaat te kunnen reageren op de openbaar gemaakte resultaten.

Tijdig juridische bijstand

Gelet op deze veelheid aan handhavingsmogelijkheden die vergaande consequenties kunnen hebben, is het van groot belang om tijdig juridische bijstand in te schakelen om advies in te winnen. Het tijdig ondernemen van de juiste acties is van groot belang om niet tegen een achterstand aan te lopen. Zo kan het inschakelen van een eigen dierenarts nuttig zijn om de bevindingen van de NVWA-dierenarts tegen te spreken. Datgene wat de NVWA stelt naar aanleiding van de inspectie, is niet zonder meer waar. In onze praktijk hebben wij veelvuldig meegemaakt dat rechters kritisch zijn op de NVWA en beslissingen terugdraaien en/of in strafrechtelijke zaken tot vrijspraak overgaan.

Op het moment dat de NVWA op de stoep staat, kunnen de gespecialiseerde advocaten van Hoogendam Advocaten u informeren over uw rechten en plichten en kunnen zij u meteen van advies voorzien. Ook kunnen zij u, zowel in bestuursrechtelijke procedures als in een eventuele strafzaak, adviseren over de vervolgstappen.

Neem gerust contact op met onze specialisten mr. P.J. Hoogendam, mr. M.A. Loenen of mr. D.J.G.J. Cornelissen.

 

 

Laatste nieuws

Vrijspraak cold case kofferbakmoord Oostvoorne

25 november 2022

Bij arrest van 10 november 2022 heeft het gerechtshof te Den Haag de verdachte van de moord op Caroline van Toledo op 3 september 2005 vrijgesproken. … Lees meer

Verdachte steekpartij Weimarstraat vrijgelaten

30 april 2020

De verdachte van de fatale steekpartij in de Weimarstraat in Den Haag op 18 april 2020 is door de rechtbank vrijgelaten. Onze cliënt zat sinds zijn aa … Lees meer

Update dienstverlening Hoogendam Advocaten

17 maart 2020

Gelet op de recente ontwikkelingen achten wij ons genoodzaakt om zo veel als mogelijk vanuit huis te werken. De bezetting op kantoor zal gedurende dez … Lees meer

Sdu blog: De tissuepapers: emoties in de rechtszaal?

27 januari 2020

Op 23 december 2019 verscheen op de website van Sdu de nieuwste blog van Daan Cornelissen en Marlies Loenen getiteld: ‘De tissuepapers: emoties in de … Lees meer

Column BijzonderStrafrecht: Nieuwe ATV-richtlijnen voor fiscale- en douanedelicten op Curaçao

22 september 2019

Op 10 september jl. verscheen op de website van BijzonderStrafrecht een gezamenlijke column van Steven Oosterhof en onze kantoorgenoot Marlies Loenen. … Lees meer

Pieter Hoogendam over aankondiging OM verbod motorclub Caloh Wagoh

16 augustus 2019

In Trouw is deze week aandacht besteed aan het aanpakken van motorclubs door het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie werkt bij deze ‘integral … Lees meer